มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ภาคีส่งเสริมการอ่าน

หัวข้อ

เวทีปักธงร่วมฝัน สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอ่าน ปี 2563

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ดำเนินงานสร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรม โดยวางรากฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนากรบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ชุมชน ปฏิบัติการให้พ่อแม่ ผู้แวดล้อมเด็ก ได้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูก (0-6 ปี) ด้วยหนังสือ, พัฒนาความรู้ สื่อ เพื่อสร้างพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน และมีส่วนร่วมให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือข้อตกลงร่วมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย แผนงานฯ จึงได้หนุนเสริมให้เกิด "กลไกศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น" จากเครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. โดยจะได้วางเป้าหมายการขับเคลื่อนในงาน "ปักธงร่วมฝัน ชีวิตวิถีใหม่ สรรค์สร้างวัฒนธรรมการอ่าน" ขึ้น เมื่อวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมรรถนานา โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร

  

  

  

  

  

  

 

แนะนำเมื่อ 05ส.ค. 63
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 13,357,283 ครั้ง