มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

ครบรอบ 2 ปี หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ชวนอ่าน ‘1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์’

ครบรอบ 2 ปี หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ชวนอ่าน ‘1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์’

หอสมุดเมืองนับเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรกและแห่งเดียวที่จัดวางอยู่บนพื้นที่เอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร นับแต่สถานที่ตั้งที่แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญ เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภูเขาทอง ฯ ลฯ สถาปัตยกรรมของหอสมุดเมืองยังผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตก ศิลปะไทยคงกลิ่นอายของอาคารชุดเก่าดั้งเดิม ทำให้เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ตลอด

14 มิ.ย. 62 | 0 comment
TEP Forum 2019 “ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย”

TEP Forum 2019 “ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย”

TEP Forum 2019 “ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย” New Education Landscape : Pathway to build new competencies for all Thai childrenวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

13 มิ.ย. 62 | 0 comment
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการบริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-21.00 น. ณ สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

05 มิ.ย. 62 | 0 comment
แนะนำองค์กรร่วมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3

แนะนำองค์กรร่วมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3

งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 18 สิงหาคม 2562 ร่วมกับงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ณ ชั้น 3-4 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

27 พ.ค. 62 | 0 comment
มุกดาหารจัดอบรมแกนนำครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน

มุกดาหารจัดอบรมแกนนำครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน

อบรมปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ท้องถิ่น ครู และผู้ดูแล เด็กปฐมวัย เพื่อการขับเคลื่อนส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย ของเด็กปฐมวัยจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

27 พ.ค. 62 | 0 comment
อย่าปล่อยให้ "หน้าจอ" เป็น "พี่เลี้ยงเด็ก"

อย่าปล่อยให้ "หน้าจอ" เป็น "พี่เลี้ยงเด็ก"

คุณเคยปล่อยให้ลูกอยู่กับหน้าจอหรือเปล่า? ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ หลายบ้านมักปล่อยลูกเอาไว้กับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งบ่อยครั้งที่เด็กได้ดูได้ฟังเสียงโทรทัศน์มาตั้งแต่แบเบาะ หรือพ่อแม่อาจหยิบสมาร์ตโฟนให้ลูกจดจ่อขณะที่ตนเองกำลังป้อนข้าว แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วหรือ?

21 พ.ค. 62 | 0 comment
นิทรรศการผลงานต้นฉบับนิยายภาพ อ.ราช เลอสรวง แรงบันดาลใจที่ไม่มีวันรู้จบ

นิทรรศการผลงานต้นฉบับนิยายภาพ อ.ราช เลอสรวง แรงบันดาลใจที่ไม่มีวันรู้จบ

นิทรรศการผลงานต้นฉบับนิยายภาพ อ.ราช เลอสรวง แรงบันดาลใจที่ไม่มีวันรู้จบ ศิลปะยืนยาว ชีวิตแสนสั้น

08 พ.ค. 62 | 0 comment
เหตุผลมากมาย...ทำไมต้องอ่านนิทานให้ลูกฟัง?

เหตุผลมากมาย...ทำไมต้องอ่านนิทานให้ลูกฟัง?

เรื่องโดย : ดนยา สุเวทเวทิน Team Content www.thaihealth.or.th ภาพประกอบโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

08 พ.ค. 62 | 0 comment
พบกับ....งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี

พบกับ....งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี

พบกับ....งานมหกรรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี 10-18 สิงหาคม 2562 ชั้น 3-4 สุนีย์ทาวเวอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้เร็วๆ นี้

03 พ.ค. 62 | 0 comment
5 ปฏิบัติการ สู่การรู้หนังสือแรกเริ่ม

5 ปฏิบัติการ สู่การรู้หนังสือแรกเริ่ม

เรื่องโดย : ปรภัต จูตระกูล Team Content www.thaihealth.or.th ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ข้อมูลบางส่วนจากหนังสือ มหัศจรรย์ห้องสมุดเด็กปฐมวัย ยุทธวิธีสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และนางจันทร์เพ็ญ สินสอน ผู้ก่อตั้งบ้านเรียนเด็กพระคุณ ในงานเสวนา “Best Practice Reading Talk” ภาพประกอบโดย : นัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

23 เม.ย. 62 | 0 comment
ประมวลภาพบูทนิทรรศการใน งาน Read for Thailand ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 2562

ประมวลภาพบูทนิทรรศการใน งาน Read for Thailand ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 2562

ประมวลภาพบูทนิทรรศการใน งาน Read for Thailand ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 2562 ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์

04 เม.ย. 62 | 0 comment
SET เชิดชู ผู้ทำความดี เพื่อสังคม รางวัล ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต สาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561

SET เชิดชู ผู้ทำความดี เพื่อสังคม รางวัล ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต สาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561

SET เชิดชู ผู้ทำความดี เพื่อสังคม รางวัล ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต สาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561

02 เม.ย. 62 | 0 comment
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปยังห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ทรงเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

02 เม.ย. 62 | 0 comment
พบเครือข่าย Read for Thailand  : อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ  28 – 29 มี.ค.62 ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

พบเครือข่าย Read for Thailand : อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ 28 – 29 มี.ค.62 ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เครือข่าย Thailand EF partnership สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยการขับเคลื่อนใน 4 มิติ คือ 1.มิติวิชาการ 2.มิติสังคม 3.มิตินโยบายและ 4.มิติการสื่อสาร เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาทุนมนุษย์

26 มี.ค. 62 | 0 comment
5 จุดเช็คอิน แหล่งเรียนรู้ (ปิดเทอม) สร้างสรรค์

5 จุดเช็คอิน แหล่งเรียนรู้ (ปิดเทอม) สร้างสรรค์

ในช่วงปิดเทอมการค้นหาความรู้นอกสถานที่จะเป็นตัวช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น ทีมเว็บไซต์ สสส. ได้รวบรวม 5 จุดเช็คอิน แหล่งเรียนรู้ (ปิดเทอม) สร้างสรรค์ มาเป็นแนวทางการเลือกเปิดโลกเรียนรู้ให้น้อง ๆ ในช่วงปิดเทอมนี้

26 มี.ค. 62 | 0 comment
สสส. ผนึกกำลังเครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมการอ่าน  ชวนเด็กๆ  อ่านวรรณกรรมสุดยอดของโลกและไทย ลดภาวะกดดันและอาการซึมเศร้า

สสส. ผนึกกำลังเครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมการอ่าน ชวนเด็กๆ อ่านวรรณกรรมสุดยอดของโลกและไทย ลดภาวะกดดันและอาการซึมเศร้า

สสส. ผนึกกำลังเครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมการอ่าน ชวนเด็กๆ อ่านวรรณกรรมสุดยอดของโลกและไทย ลดภาวะกดดันและอาการซึมเศร้า

18 มี.ค. 62 | 0 comment
ประชุมประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย 11-12 มี.ค. 62

ประชุมประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย 11-12 มี.ค. 62

ประชุมประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมทับทิมทองแกรนด์ฮอล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์

13 มี.ค. 62 | 0 comment
จำนวนการเข้าชม: 8,809,684 ครั้ง