มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

ดาวน์โหลดสื่อและเอกสารงานการประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9

ดาวน์โหลดสื่อและเอกสารงานการประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9

สื่อและเอกสารงานการประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประเด็น การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ปฐมวัย : มหัศจรรย์แห่งชีวิต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและศูนย์การประชุม แจ้งวัฒนะ

25 พ.ย. 59 | 0 comment
 กำหนดการประชุมกลุ่มเครือข่ายเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ

กำหนดการประชุมกลุ่มเครือข่ายเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ

การประชุมกลุ่มเครือข่ายเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ ประเด็น “การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม” “ปฐมวัย : มหัศจรรย์แห่งชีวิตมนุษย์” วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ๓ - ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

21 พ.ย. 59 | 0 comment
กำหนดการ ประชุมหารือหาแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน

กำหนดการ ประชุมหารือหาแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-11.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

01 พ.ย. 59 | 0 comment
ประชุมหารือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนายุทธศาสตร์ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ประชุมหารือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนายุทธศาสตร์ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

01 พ.ย. 59 | 0 comment
จำนวนการเข้าชม: 10,144,708 ครั้ง