มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

ศิลปินแห่งชาติ และ นักการ์ตูนมือรางวัล มอบนิทานแก่แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมเสริมพลังใจและทักษะชีวิตเด็ก กู้วิกฤติ Learning Loss

ศิลปินแห่งชาติ และ นักการ์ตูนมือรางวัล มอบนิทานแก่แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมเสริมพลังใจและทักษะชีวิตเด็ก กู้วิกฤติ Learning Loss

เพราะทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย อันประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ (ทัศนคติ) และทักษะการจัดการกับปัญหา

ในแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้รับการสนับสนุนนิทานเรื่อง “ยักษ์ขนเหนียว” และ “สุดสาคร เด็กมหัศจรรย์” สร้างสรรค์เรื่องโดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ นักเขียนรางวัลซีไรต์ (ปี พ.ศ. 2535) และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (ปี พ.ศ. 2559) และ โอม รัชเวทย์ ผู้สร้างสรรค์ภาพ นักการ์ตูนรางวัลดีเด่นเพื่อเยาวชนหลายต่อหลายเล่ม รวมถึงเรื่อง “หนูแวว”

ยักษ์ขนเหนียว : เรื่องราวของการบ่มเพาะความเพียร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ ด้วยการปลูกฝัง “กรอบความคิดแบบเติบโตได้” (Growth Mindset) ให้เด็กเรียนรู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่สภาวะที่ถาวร ทำให้เด็กกล้าที่จะเดินต่อ พร้อมจะก้าวไปสร้างบทเรียนที่สำคัญ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่มุ่งหวัง

สุดสาคร เด็กมหัศจรรย์ : ตัวละครสำคัญจากวรรณคดีชักชวนให้เด็กๆ สร้างทักษะแห่งการเรียนรู้ (Learning skill) ที่จำเป็นไปพร้อมๆ กับความกล้าหาญ เพื่อเป็นฐานที่แข็งแกร่ง แม้จะพบอุปสรรคนานาในชีวิต ก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาใหม่หลังเผชิญความล้มเหลว ความกล้าหาญ เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน ปรับปรุง แก้ไข และสั่งสมจนก่อผลลัพธ์สู่ความเป็นอิสระต่อการแสวงหาการยอมรับ นำมาซึ่งความสงบ และความร่าเริง หัวใจเบิกบาน

ผู้สนใจสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดหนังสือชุดนิทานสร้างเสริมทักษะชีวิต รวมถึงนิทานสร้างเสริมภูมิคุ้มใจและสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่างๆ ฟรี ! ได้ที่ เว็บไซต์มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน www.happyreading.in.th และเว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ www.earlychildhoodbookbank.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ที่ เพจอ่านยกกำลังสุข

#อ่านยกกำลังสุข

#อ่านสร้างสุข

#วัฒนธรรมการอ่าน

แนะนำเมื่อ 13มิ.ย. 65
0ความคิดเห็น

ข่าวสารที่เกียวข้อง


แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 11,045,199 ครั้ง