มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

ศอ.บต. สานพลัง แผนงานฯ การอ่าน สสส.  เครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ จัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” พร้อมเคลื่อนนโยบายสวัสดิการหนังสือสำหรับเด็ก

ศอ.บต. สานพลัง แผนงานฯ การอ่าน สสส.

เครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ จัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ

“มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้”

พร้อมเคลื่อนนโยบายสวัสดิการหนังสือสำหรับเด็ก

จากปัญหาเร่งด่วนของวิกฤตพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่า 30% ต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี แม้จะมีความพยายามของหลายหน่วยงานจากหลายกระทรวง แต่สถานการณ์วิกฤติเด็กปฐมวัยยังไม่ดีขึ้น ประจวบกับสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งซ้ำเติมทำให้เด็กขาดพัฒนาการเรียนรู้ จากข้อค้นพบสำคัญว่า การอ่านหนังสือให้เด็กเล็กฟังและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตั้งแต่ช่วงวัย 0-6 ปี สามารถพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะได้อย่างรอบด้าน แต่ขณะนี้ยังมีเด็กปฐมวัยไทยขาดการเข้าถึงหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านถึง 1.1 ล้านคน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และเครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 60 องค์กร ได้จัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา และการจัดงานมหกรรมการอ่านฯ ครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ความสำคัญและเห็นพลังของภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่าน เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้”เพื่อนำภูมิภาษา วิถีพหุวัฒนธรรม มาเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อาคารใหม่) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวถึงความสำคัญของงานครั้งนี้ว่า “งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ฯ ในครั้งนี้ มีความพิเศษตรงที่แม้ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านฯ ได้หมดวาระลงแล้ว แต่ทางเลขาธิการ ศอ.บต. เห็นว่า การอ่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยทำให้เด็กๆลดภาวะพัฒนาการถดถอยจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ได้ ซึ่งการจัดงานมหกรรมฯ ในระดับพื้นที่ จะได้สื่อสาร ก่อกระแสสร้างการรับรู้ต่อสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะชายแดนใต้ ผู้เข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะได้ฝึกประสบการณ์ ทดลองใช้สื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมการอ่านพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตเด็กจาก Best Practices ต่างๆ ที่คณะทำงานคัดเลือกมานำเสนอ ได้เห็นตัวอย่างหนังสือดีจากบูธนิทานนานาชาติ รวมถึงหนังสือและสื่อต่างๆที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น


 

นางสุดใจกล่าวต่อว่า “เพื่อให้งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติได้ปลุกกระแสและก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง ในพิธีปิดงาน (เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565) เลขาธิการ ศอ.บต. จะได้ทำพิธีส่งมอบ “ธงเกียรติยศ” จากเมืองยะลา ส่งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในจังหวัดต่อไป

ด้าน ผศ. ดร. มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ ประธานเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ ได้กล่าวเสริมว่า “ในกิจกรรมบนเวทีกลางของวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทางเครือข่ายฯ จะได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอทางนโยบาย ส่งมอบต่อ ศอ.บต. เพื่อขอให้เป็นแกนหลักในการประกาศนโยบายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมชายแดนภาคใต้ จนนำไปสู่ปฏิบัติการทางสังคมในการใช้กิจกรรมการอ่านการเล่นเพื่อยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะการมีหนังสือดี เหมาะสมวัย อย่างน้อย 5 เล่ม ในบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญ ที่จะทำให้เด็กทุกคนของชายแดนใต้มีคุณภาพชีวิต หลุดพ้นจากภาวะวิกฤตต่างๆที่กำลังเผชิญ”

งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” พบกับโซนบูธกิจกรรมสร้างสรรค์ การเรียนรู้ จากเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ และ เครือข่ายครู ศพด. 3 จังหวัดชายแดนใต้ จากความร่วมมือของกลุ่ม We are happy และองค์กรภาครัฐในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า 50 บูธ พร้อมกิจกรรมเวทีกลาง อาทิ ละครนิทานการอ่าน เวทีวิชาการ เวทีเสวนา เวทีสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการหนังสือ Workshop มากมาย มีหนังสือนิทานฟรีกว่า 4,000 เล่ม และของรางวัลกว่า 3,000 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่...เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. www.happyreading.in.th และ Facebook Fanpage : “ข่าว ศอ.บต.” / “อ่านยกกำลังสุข” / “พลังอ่านชายแดนใต้ Southernmost Reading Power”

แนะนำเมื่อ 13พ.ค. 65
0ความคิดเห็น

ข่าวสารที่เกียวข้อง


แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,972,500 ครั้ง