มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

แผนงานฯ การอ่าน สสส. ออกแบบหนังสือ"เล่นสนุกกับลูกรัก" ร่วมแก้ไขปัญหา Learning Loss กลุ่มเด็กเล็ก

แผนงานฯ การอ่าน สสส. ออกแบบหนังสือ "เล่นสนุกกับลูกรัก" ร่วมแก้ไขปัญหา Learning Loss กลุ่มเด็กเล็ก

 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ฯลฯ เป็นพื้นที่แรกๆ ที่มักจะมีประกาศให้ปิดทำการเมื่อมีภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดโควิด-19 แต่การขาดมาตรการรองรับที่เหมาะสม ทำให้เครือข่ายอ่านยกกำลังสุขในทุกภูมิภาค ที่ติดตามเด็กๆ ในพื้นที่การทำงานพบว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้าและมีพฤติกรรมถดถอยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มครอบครัวเปราะบาง สอดคล้องกับการสำรวจโดยคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า เด็กเล็กใน 25 จังหวัดทั่วประเทศเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) รวมถึงงานวิจัยในต่างแดน การศึกษาโดย Soland และ คณะ (2020) เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนช่วงก่อนโควิดระบาดและระหว่างการระบาดในทุกชั้นเรียนพบว่าลดลง

 

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า "การดูแลเด็กๆ ของเราในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ ยิ่งต้องการเครื่องมือและกระบวนการอย่างง่ายที่สามารถทำงานได้อย่างประสิทธิพล ผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จึงได้เชิญนักเขียน นักวาด สร้างสรรค์หนังสือที่นำไปสู่การเล่นเพื่อกระตุ้นสมองของเด็กให้เกิดวงจรแห่งการเรียนรู้ เมื่อพื้นที่เล่นทั้งทางกายภาพและการเล่นกับเพื่อนถูกปิด เด็กๆ ต้องอยู่กับบ้าน พ่อแม่และคนใกล้ชิด จึงเป็นของเล่นที่มีชีวิตที่ดีที่สุด มีคุณภาพที่สุดสำหรับลูก เวลาวิกฤติ อาจเป็นช่วงเวลาทองของการสร้างพื้นที่ปลอดภัย หากจัดการเวลาให้มีคุณภาพ ยิ่งช่วยสร้างสายใยและสัมพันธภาพที่มั่นคง เพื่อดึงสมรรถนะ EF ทุกด้านของลูกกลับมา"

 

นางสุดใจ พรหมเกิด กล่าวต่อว่า "นิทานภาพ "เล่นสนุกกับลูกรัก" จะทำให้เนื้อตัวของคุณพ่อคุณแม่เป็นของเล่นชั้นดีที่ประยุกต์การเล่นได้ตามวัยและปรับเปลี่ยนการเล่นตามความสนใจของลูกได้ทันที จึงทำให้ลูกมีความสุข สนุกสนาน เบิกบานแจ่มใส ช่วยกระตุ้นและฝึกพัฒนาการลูกได้รอบด้าน ทั้งช่วยวางฐานความสามารถในการวางแผน ฝึกสมาธิ ฝึกสมอง และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์"

 

ผู้สนใจสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดหนังสือเรื่อง “เล่นสนุกกับลูกรัก” รวมถึงนิทานสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน www.happyreading.in.th และเว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ www.earlychildhoodbookbank.com

 

 

แนะนำเมื่อ 31มี.ค. 65
0ความคิดเห็น

ข่าวสารที่เกียวข้อง


แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,972,461 ครั้ง