มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

เปิดสนับสนุนทุนแก่องค์กร กลุ่มบุคคล ร่วมดำเนินงานส่งเสริมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2565

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เปิดสนับสนุนทุนแก่องค์กร กลุ่มบุคคล ร่วมดำเนินงานส่งเสริมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2565 “ร่วมฟื้นคืนพลังครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นด้วยการอ่าน เพื่อลดภาวะถดถอยพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ฝ่าภัยโควิด-19”

แผนงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สสส. ดำเนินงานประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการแก้ปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อน ซึ่งพบว่า การอ่านเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญ และยังเป็นหน้าต่าง แห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานชีวิตมนุษย์ และศักยภาพทุกด้าน ทั้ง IQ EQ MQ EF และ สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาวะ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสู่การฟื้นคืนพลังชุมชนและสังคมสุขภาวะ บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่ ขอเชิญชวนร่วมส่งโครงการด้านการพัฒนาและปฏิบัติการ ที่สอดคล้องแนวทาง และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ในปี 2565

(ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ก.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2566 รวม 10 เดือน)

หรือสอบถามฝ่ายพัฒนากลไกฯ ทางอีเมล happy2reading.am@gmail.com / โทรศัพท์ 02 424 4616 7 ต่อ 11

สนใจส่งโครงการได้ตั้งแต่ 25 มกราคม – 20 มีนาคม 2565

ลงทะเบียนขอรับทุนใน Google Form : https://shorturl.asia/Q1L6x

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังลิงค์แนบพร้อมทำตามเงื่อนไข https://shorturl.asia/tDWaL

 

แนะนำเมื่อ 02ก.พ. 65
0ความคิดเห็น

ข่าวสารที่เกียวข้อง


แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,972,491 ครั้ง