มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

รวม 10 ข่าวเด่นแห่งปี 2564 ด้านการส่งเสริมการอ่าน จากเพจ "อ่านยกกำลังสุข"

????????????10 Popular Reading????????????

รวม 10 ข่าวเด่นแห่งปี 2564 ด้านการส่งเสริมการอ่าน

จากเพจ "อ่านยกกำลังสุข"

 

 

 

รวม 10 ข่าวเด่นแห่งปี 2564 ด้านการส่งเสริมการอ่าน

จากเพจ "อ่านยกกำลังสุข"

 

1. งานประชาสัมพันธ์ "เปิดตัวธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์" โดยมีประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 4 โพสต์ จำนวนรวมการเข้าถึงโพสต์ 193,874 จำนวนแชร์ 444 แชร์

1.1 วันที่ 14 ก.ย. 64 จำนวนการเข้าถึงโพสต์ 66,676 แชร์ 108 ครั้ง

1.2 วันที่ 17 ก.ย. 64 จำนวนการเข้าถึงโพสต์ 1,454 แชร์ 30 ครั้ง

1.3 วันที่ 17 ก.ย. 64 จำนวนการเข้าถึงโพสต์ 92,997 แชร์ 101 ครั้ง

1.4 วันที่ 21 ก.ย. 64 จำนวนการเข้าถึงโพสต์ 32,747 แชร์ 205 ครั้ง

 

2. ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก โดยมีประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 3 โพสต์ จำนวนรวมการเข้าถึงโพสต์ 121,073 จำนวนแชร์ 212 แชร์

2.1 วันที่ 15 พ.ย. 64 จำนวนการเข้าถึงโพสต์ 29,548 แชร์ 61 ครั้ง

2.2 วันที่ 16 พ.ย. 64 จำนวนการเข้าถึงโพสต์ 87,242 แชร์ 138 ครั้ง

2.3 วันที่ 23 พ.ย. 64 จำนวนการเข้าถึงโพสต์ 4,283 แชร์ 13 ครั้ง

 

3. ถ่ายทอดสด งาน “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก มีคนเข้าถึง 58,910 ครั้ง แชร์ 1,264 ครั้ง ผู้รับชมสูสุด คน 2,407 คน

 

4. ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชนและประชาชน ส่งผลงานเรื่องสั้น และบทกวี เข้าประกวดโครงการ “อ่านยาใจ ปี2” ภูมิคุ้มใจในวันทุกข์ มีผู้เข้าถึงโพสต์ 51,055 ครั้ง แชร์ 439 ครั้ง

 

5. แผ่นพับ สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาการอ่านการเรียนรู้สมรรถนะ และสุขภาวะเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) มีคนเข้าถึง 34,867 ครั้ง แชร์ 114 ครั้ง

6. ถ่ายทอดสด งานเปิดตัว “เว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์” www.earlychildhoodbookbank.com “100 เล่ม 100 การเรียนรู้ 100 กิจกรรมสร้างสรรค์ ร้อยพลังพื้นที่เรียนรู้ออนไลน์เพื่อเด็กปฐมวัย” วันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีผู้เข้าถึงโพสต์ 12,418 ครั้ง แชร์ 159 ครั้ง

 

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 เล่ม ชวนอ่าน ฝ่าด่านความเครียดและภาวะซึมเศร้า จำนวนการเข้าถึงโพสต์ 11,388 แชร์ 31 ครั้ง

 

8. ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม “อ่านยาใจ ภูมิคุ้มใจเด็กปฐมวัย” แนะนำนิทานเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก หนังสือ มีคนเข้าถึง 7,902 ครั้ง แชร์ 39 ครั้ง

 

9. ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงาน โครงการ “พลังวรรณกรรมเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต : อ่านยาใจ” ปีที่ 2 เพื่อร่วมใช้พลังอ่าน พลังเขียน และพลังศิลปะ ปลุกพลังใจในสถานการณ์ แพร่ระบาด ของโควิด -19 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. มียอดคนเข้าถึง 7,069 ครั้ง แชร์ 40 ครั้ง

 

10. ภาพประชาสัมพันธ์ ศิลปะยาใจ029 ศิลปะการ์ตูน : ณรงค์ จรุงธรรมโชติ (พี่ขวด) มียอดคนเข้าถึง 4,267 ครั้ง แชร์ 7 ครั้ง

แนะนำเมื่อ 01ก.พ. 65
0ความคิดเห็น

ข่าวสารที่เกียวข้อง


แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,972,583 ครั้ง