มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

ยูนิเซฟ ประเทศไทย และ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เร่งสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัย หยุดภาวะถดถอย ด้วยกิจกรรมการอ่านนิทาน 3 เล่มในบ้านกว่า 2,000 ครอบครัว

ยูนิเซฟ ประเทศไทย และ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

เร่งสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัย หยุดภาวะถดถอย

ด้วยกิจกรรมการอ่านนิทาน 3 เล่มในบ้านกว่า 2,000 ครอบครัว

สถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ กทม. ประกาศปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก ทำให้เด็กๆ ไม่สามารถออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อน ขาดกิจกรรมทางกายและกิจกรรมการเรียนรู้ เด็กเล็กมีภาวะถดถอยด้านพัฒนาการ

 

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมดำเนินโครงการ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำครู ศพด. และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสมรรถนะและสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมการอ่าน ทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 34 ศูนย์ สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 12 ศูนย์ และ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ 8 ศูนย์ รวม 54 ศูนย์ ยูนิเซฟจัดหนังสือดีจำนวน 3 เล่มให้ถึงมือของเด็กๆ โดยแกนนำครูจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด.) 27 ศูนย์ สังกัดสำนักพัฒนาสังคม, ศูนย์เด็กน่าอยู่คู่นมแม่ 8 ศูนย์ สังกัดสำนักการแพทย์ และ สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน สังกัดสำนักอนามัย 5 ศูนย์ กรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมช่วยจัดส่งหนังสือถึงบ้านเด็กราว 2,224 ครอบครัว

 

ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ นักวิชาการด้านเด็กปฐมวัย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า "เมื่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปิดทำการ เป็นการยากยิ่งที่จะให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กได้พัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ หนังสือสำหรับเด็กมีบทบาทอย่างมากต่อการช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวของตนเองได้ง่ายมากขึ้น หากเด็กสามารถเข้าถึงหนังสือได้ จะยิ่งมีประสบการณ์ มีระดับความเชื่อมั่นไว้ใจ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และทักษะทางสังคมมากขึ้น"

ด้านนางสุดใจ พรหมเกิด ประธานมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวเสริมว่า "ฝ่ายวิชาการได้คัดเลือกหนังสือสำคัญๆ 2 ประเภท เพื่อเป็นสื่อและเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ในระหว่างอยู่บ้าน ทั้งการสร้างทักษะภาษา พัฒนาทักษะชีวิต คือชุดหนังสือ อ่าน อาน อ๊าน และหนังสือภาพสำหรับเด็ก อาทิ กอด เรายังรักกันทุกวันจ้ะ มาล้างมือกันเถอะ โดยหวังให้ครอบครัวและเด็กได้มีความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า การอ่านหนังสือยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของวิธีการคลายความเครียดที่ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดกว่ากิจกรรมอื่นๆ"

  

หน่วยงานใดต้องการสนับสนุนกิจกรรม 3 เล่มในบ้าน สานพลังการพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. โทร. 02-424-4616

แนะนำเมื่อ 14ก.ย. 64
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,409,080 ครั้ง