มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

สร้าง Reading Literacy ในเด็กรุ่นใหม่ รับมือ Fake News ยุคโควิด-19 ด้วยการอ่าน

สร้าง Reading Literacy ในเด็กรุ่นใหม่

รับมือ Fake News ยุคโควิด-19 ด้วยการอ่าน

 

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ข่าวปลอม (Fake News) เกี่ยวกับโควิด-19 ระลอก 3 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 พบว่า มีจำนวนข้อความที่เกี่ยวข้องถึง 3,857,190 ข้อความ หลังจากคัดกรอง พบข่าวที่เข้าหลักเกณฑ์ 788 ข้อความ และมีข่าวต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 343 เรื่อง (ประชาชาติธุรกิจ. “เปิด 2 หมวดเฟคนิวส์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโควิดเร่งตรวจสอบ 343 เรื่อง ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564) การวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่อ่าน จับประเด็น และเข้าใจเจตนาของผู้ส่งสาร นับเป็นทักษะสำคัญ และจำเป็นยิ่งในยุคนี้และอนาคต

 

ความรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) เป็นพื้นฐานตั้งต้นสำหรับการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ตลอดจนทักษะในการประกอบอาชีพ

“หากเด็กสามารถอ่านแล้วตีความได้ ก็จะไม่ตกเป็นทาสของข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวลวงที่สามารถพบได้ง่ายในโซเชียลมีเดียนั้น หมายถึงว่า เราต้องวางรากฐานให้เด็กสามารถวิเคราะห์ข้อมูล มีทักษะในการแยกแยะได้ว่า สิ่งที่กำลังอ่านอยู่นั้น มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ทำให้เด็กสามารถจับประเด็นของข่าวสารที่อ่าน และเข้าใจถึงเจตนาของผู้เขียน ก่อนที่จะตัดสินในนำข้อมูลข่าวสารนั้นไปใช้” ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถวางรากฐานได้ตั้งแต่ปฐมวัยด้วยกิจกรรมการอ่าน

 

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และสำนัก 11 สสส. ได้จัดทำหนังสือชุด “เด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล” เพื่อให้เด็กตั้งแต่อายุน้อย ๆ มีทักษะพื้นฐาน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองสร้างสรรค์สื่อ โดยมีผู้ใหญ่รอบตัวเป็นแบบอย่าง และร่วมกันออกแบบการใช้สื่ออย่างเหมาะสม ติดตามอ่านและดาวน์โหลดได้ทางเว็ปไซต์ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน www.happyreading.in.th

 

แนะนำเมื่อ 30มิ.ย. 64
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,787 ครั้ง