มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

แผนฯ การอ่าน จับมือ กลุ่มลูกเหรียง สร้างสรรค์นิทาน "ตะโกน โยน ยื่น" หยุดปัญหาการจมน้ำในเด็กไทย

แผนฯ การอ่าน จับมือ กลุ่มลูกเหรียง

สร้างสรรค์นิทาน "ตะโกน โยน ยื่น" หยุดปัญหาการจมน้ำในเด็กไทย

28 เมษายน 2564 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ หรือ UNGA หารือป้องกันการจมน้ำเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เนื่องจากการจมน้ำยังเป็นปัญหาสำคัญทั่วโลก ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 193 ประเทศรัฐสมาชิกที่ให้การรับรองฉันทามติร่วมกัน รวมทั้งได้กำหนดให้วันที่ 25 กรกฎาคมของทุกปี เป็น“วันป้องกันการจมน้ำโลก” หรือ "World Drowning Prevention Day" ด้วย

สำหรับประเทศไทย สถิติการจมน้ำในเด็กและเยาวชนไทยมีสถิติที่สูงมาก ในปี 2561 พบว่า มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตกว่า 700 คน โดยกลุ่มที่จมน้ำมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กในช่วงอายุ 5-9 ปี เนื่องจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขาดทักษะชีวิตในการเอาตัวรอดและป้องกันตนเองจากสถานการณ์ฉุกเฉิน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. หนุนการพัฒนา หนังสือภาพชุดโรงเรียนปลอดภัยรอบด้าน ตอน “ความปลอดภัยทางน้ำ”

เขียนเรื่องโดย สุไลมาน เจะอุบง ผู้จัดการโครงการสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์ที่ปลอดภัยรู้เท่าทันภัยพิบัติ

สร้างสรรค์ภาพโดย ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านโดย สสส. หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี (สารคดี) จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

ติดตามอ่านและดาวน์โหลดได้ทางเว็ปไซต์ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. www.happyreading.in.th

ติดต่อสอบถามกิจกรรมฝึกทักษะ ตะโกน โยน ยื่น ป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ ได้ที่เพจ กลุ่มลูกเหรียง หรือ http://www/luukrieang.org โทร. 081 433 2495

 

แนะนำเมื่อ 23มิ.ย. 64
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,241,551 ครั้ง