มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

อุตรดิตถ์ไม่ติดหวาน ! ชวนครู ศพด.สร้างสรรค์นิทานต้านโรคเพื่อเด็กปฐมวัย

อุตรดิตถ์ไม่ติดหวาน !

ชวนครู ศพด.สร้างสรรค์นิทานต้านโรคเพื่อเด็กปฐมวัย

 

ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา พยาบาลชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะผู้จัดการโครงการพัฒนานวัตกรรมหนังสือนิทาน ประเด็นทันหวาน ต้านโรคเรื้อรัง สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 3 – 5 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนันโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “อุตรดิตถ์ พบผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคกระดูกพรุน ฯลฯ มากขึ้น การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุในวัยผู้ใหญ่ทำได้ยาก เราจึงมาเน้นในกลุ่มเด็กปฐมวัย ( 0 – 6 ปี ) เพื่อปลูกฝังการบริโภคที่เหมาะสมเพราะอาหารเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี

แม้ผู้ปกครอง หรือ ผู้แวดล้อมเด็กทราบถึงปัญหาและข้อเสียของการกินขนม ของหวาน แต่อาจไม่สามารถสื่อสารกับเด็กได้ นิทานเป็นสื่อที่ทำให้เด็ก สามารถเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งจากการเก็บข้อมูลพบว่าเด็กมักเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวละครในหนังสือนิทาน นิทานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้

ด้านนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวเสริมว่า “จากประสบการณ์การทำงาน และงานวิจัยหลายชิ้นสอดคล้องกัน พบว่า นิทานเป็นสื่อและเครื่องมือสำคัญทำให้พ่อแม่ ผู้แวดล้อมเด็กสามารถคุยกับเด็กๆ ได้ด้วยวิธีที่นุ่มนวล ไม่บังคับ ทำให้เด็กไม่ต่อต้านและสามารถสร้างพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะเด็กได้อย่างรอบด้าน และติดตัวเด็กไปจนโต

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือนิทาน “กินผัก พักหวาน” จัดขึ้นวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมฟูบุญถึง อาคารกายภาพบำบัด ชั้น 2 โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี อาจารย์ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยมีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมการอบรมฯ 73 คน

จากการอบรมดังกล่าว เกิดหนังสือนิทานทำมือกว่า 30 เล่ม โดยนิทานที่ผ่านคัดเลือก จะได้นำไปพัฒนาและเผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book ) ต่อสาธารณะต่อไป

 

    

 

  

  

   

แนะนำเมื่อ 29มี.ค. 64
0ความคิดเห็น

ข่าวสารที่เกียวข้อง


แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 11,170,390 ครั้ง