มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

แผนงานฯ การอ่าน สสส. ผนึก ศอ.บต. และภาคีเครือข่าย จัดงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้"

แผนงานฯ การอ่าน สสส. ผนึก ศอ.บต. และภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ชูแนวคิด“มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่" หวังแก้วิกฤตพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาคใต้ 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน“มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่”

จัดขึ้นระหว่างวันที่11–13 ธันวาคม2563  เวลา 10.00–17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภายในงาน นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ

 

และ นางสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้กล่าวรายงาน

พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมงาน อาทิ กศน. จังหวัดสงขลา, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต, ตรัง , ปัตตานี และยะลา, สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park), สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (Pubat), กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, กรมอนามัย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้, สถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) , เครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้, ศูนย์ประสานงานอ่านยกกำลังสุข Smart Reading และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน“มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่” จัดขึ้นระหว่างวันที่11–13 ธันวาคม2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

นางสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดสงขลา ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และเครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กร ร่วมจัดขึ้น เพื่อร่วมแก้ไขวิกฤตพัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาคใต้ ซึ่งพบปัญหาโรคหัด ปัญหาโรคฟันผุในเด็กเล็กที่มีความชุกของโรคมากกว่าภาคอื่นๆ รวมถึงรณรงค์ความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กและครอบครัวร่วมก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อความปลอดภัยต่อโควิด-19 เพื่อสื่อสารสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังหนังสือและกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะเด็กปฐมวัย

 

“ความสำคัญของการสัญจรทุกภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและผลักดันนโยบายด้านการใช้หนังสือและการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย โดยในปีนี้เล็งเห็นความโดดเด่นและความพร้อมของเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ที่มีศักยภาพสูงในด้านการริเริ่มสร้างวัฒนธรรมการอ่านในระดับชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องบริบท และวัฒนธรรมทั้งในภาคการศึกษา สาธารณสุข และภาคประชาสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากดียิ่งจาก ศอ.บต. เกิดความร่วมมือในการรณรงค์เผยแพร่และนำเสนอเปิดพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านที่สัมฤทธิ์ผลของเครือข่ายส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นจากทุกภูมิภาค รวมทั้งมุ่งให้พ่อแม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับรู้ เข้าใจ ทดลองปฏิบัติ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือและกิจกรรมการอ่านในการพัฒนาศักยภาพสมองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะชีวิต ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ ในยุคศตวรรษที่ 21”นางสุดใจ กล่าว 

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งงานวิชาการ กิจกรรมปฏิบัติการ และงานอบรมต่างๆ ประกอบด้วย โซนนิทรรศการเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่  โซนอ่านยกกำลังสุข : นิเวศวัฒนธรรมการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย เน้นกิจกรรมเด่น Best Practice จากเครือข่ายศูนย์ประสานงานอ่านยกกำลังสุข จากทุกภูมิภาค โซนพลังอ่านชายแดนใต้ : สังคมแห่งพหุวัฒนธรรม โซนอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขทั่วไทย โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.  โซนอุทยานการเรียนรู้ (TK park)  โซนมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์เพื่อเด็กปฐมวัย โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต, ตรัง, ปัตตานี และยะลา โซนตลาดนัดหนังสือเด็ก โดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (Pubat) 

โซนสงขลาเมืองนักอ่าน โดย กศน. จังหวัดสงขลา และ Reading Workshop อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน ณ ห้อง Exhibition hall 2 พร้อมกิจกรรมเรียนรู้จากเวทีกลางอีกมากมายตลอด 3 วัน 

 

 

  

  

  

  

  

 

สามารถดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. http://www.happyreading.in.th 

Facebook Fanpae : อ่านยกกำลังสุข 

Facebook Fanpage : พลังอ่านชายแดนใต้ Southernmost Reading Power

แนะนำเมื่อ 11ธ.ค. 63
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 9,805,618 ครั้ง