มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

เวทีระดมความร่วมมือ เตรียมจัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่"

เวทีระดมความร่วมมือ เตรียมจัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่"

 

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563  ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา  (สำนัก 11) ได้เป็นประธานเปิดประชุม เวทีระดมความร่วมมือ เตรียมจัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่"  ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรส่วนกลางต่างๆ ดังนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม,  กรมอนามัย, กรมกิจการเด็กและเยาวชน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park), สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)  โดยคาดหวังว่า ความสำเร็จของการขับเคลื่อนที่ผ่านมาในระดับนโยบาย จะเป็นพื้นที่สื่อสารความสำคัญของพลังการอ่านในช่วงปฐมวัย แก่ทุกกลุ่มวัยที่ทำงานกับเด็กจากการจัดงานในครั้งนี้

 

#อ่านสร้างสุข #อ่านยกกำลังสุข
#วัฒนธรรมการอ่าน #happyreadingnews

 

    

  

  


 

แนะนำเมื่อ 18ก.ย. 63
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 9,805,021 ครั้ง