มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

ประชุมหารือ แนวทางออกแบบ งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่

ประชุมหารือ แนวทางออกแบบ งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่

   เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอีหม่ามอัลฆอชาลี คณะวิทยาการอิสลาม มอ.ปัตตานี แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ กว่าจำนวน 17 องค์กร ได้ร่วมกันกำหนดวันจัดงานงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่  ในวันที่ 11-12-13 ธันวาคม 2563  สถานที่จัดงาน ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ หาดใหญ่  โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้บริหารและผู้แทนองค์กรเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้เข้าร่วมประชุมหารือสกัด Best Practice เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีกิจกรรมภายในงานต่างๆ ดังนี้

  • เล่นเปลี่ยนโลก และ มหัศจรรย์ 1,000 วัน โดย ศูนย์อนามัยที่ 12
  • วัคซีนนิทาน : นิทานต้านหัด นิทานคัดกรองเด็ก LD กระบวนการนิทานเสริมพัฒนาการเด็ก โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • นิทรรศการ ขุมทรัพย์ปัตตานี : ห้องสมุดของเล่น มุมหนังสือ นิทานพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว ลานละเล่นพื้นบ้านภาคใต้เพื่อการพัฒนาเด็ก โดย สำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ถอดบทเรียนการอ่านพัฒนาเด็กจากประสบการณ์ครูปฐมวัย และกิจกรรมเสริมสร้าง EF โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • เจ้าชายน้อย ฉบับ ภาษามลายู อักษรยาวี โดย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • เล่นให้รู้ คุยให้รัก อ่านให้ผูกพัน พร้อมเปิดตัว Application ส่งเสริมการเลี้ยงลูกที่บ้าน โดย องค์กรช่วยเหลือเด็ก Save The Children สำนักงานปัตตานี
  • นิทานภาพภูมิท้องถิ่น โดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)
  • ก้าวข้ามความเจ็บปวด นิทานเพื่อการเยียวยา โดย สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)
  • อ่านและเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร EF โดย สมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน)
  • ร้อง เล่น เต้น อ่าน และนิทานทำมือ โดย สมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มฟ้าใส)
  • ฯลฯ

 

นอกจากการผนึกกำลังทั้งภาควิชาการ การศึกษา การสาธารณสุข และภาคประชาสังคม แผนงานฯ ขอขอบคุณ คุณชนธัญ แสงพุ่ม รองเลธิการ ศอบต.และคณะ ที่เข้ามาเป็นองค์กรร่วมจัดและร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้

 

  

  

  

แนะนำเมื่อ 08ก.ย. 63
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 9,805,451 ครั้ง