มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

สุขภาพเด็กไทยเสี่ยงสภาวะฟันผุ กระทบพัฒนาการและการเรียนรู้ แผนฯ การอ่าน สสส. ชวนป้องกันด้วยนิทาน ฟ.ฟัน สนุกจัง

สุขภาพเด็กไทยเสี่ยงสภาวะฟันผุ กระทบพัฒนาการและการเรียนรู้

แผนฯ การอ่าน สสส. ชวนป้องกันด้วยนิทาน ฟ.ฟัน สนุกจัง

จากการที่สำนักทันตกรรม  กรมอนามัย เผยผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ พ.ศ. 2560 พบความชุกของโรคฟันผุในฟันน้ำนมเด็กอายุ 3 ปี เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 51.7 (2555) เป็นร้อยละ 52.9 แม้สถานการณ์โรคฟันผุในชุดฟันน้ำนมดีขึ้นในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ แต่เมื่อเทียบรายภาค พบว่า ภาคใต้มีความชุกของโรคฟันผุในฟันน้ำนมมากกว่าภาคอื่นๆ (ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 80.2, 78.3, 74.7 และ 74.2)

          นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า เพราะฟันผุทำให้เด็กๆ ปวดฟันจึงทานอาหารได้น้อย นอนหลับได้น้อย กระทบการหลั่งสารกระตุ้นการเจริญเติบโตในสมอง (Growth Hormone) ส่งผลเสียต่อสุขภาพและการเรียนรู้ ทางแผนฯ การอ่าน สสส. จึงได้ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพฯ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จัดทำหนังสือเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กปฐมวัย ชุด ฟ ฟัน สนุกจัง ขึ้น ซึ่งมีทั้งนิทานและคู่มือการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากเจ้าตัวเล็ก โดยทางเครือข่ายส่งเสริมการอ่านได้นำหนังสือชุดนี้ไปทดลองใช้ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดยะลา ได้ผลเป็นที่น่าสนใจ ทั้งในส่วนของเด็กเล็กที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น ส่วนผู้ปกครองก็ได้รับรู้ข้อมูลสำคัญๆ อาทิ  

  • หากผู้ปกครองมีฟันผุและเป่าอาหารให้เด็ก อาจทำให้เกิดฟันผุได้
  • เด็กควรใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1,000 ppm
  • ควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น และควรไปพบเป็นประจำๆ 6 เดือน
  • ผู้ปกครองควรแปรงฟันซ้ำ และควรตรวจความสะอาดช่องปากให้เด็กถึงแม้เด็กจะแปรงฟันเองได้ก็ตาม

ทั้งนี้เพื่อร่วมรณรงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปาก ทางแผนฯ การอ่าน สสส.ศูนย์อนามัยที่ 12 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ จะเปิดตัวนิทานในงานประชุมวิชาการ “รวมพลัง 1,000 วัน Plus เพื่อเด็กใต้สุขภาพดี” ในวันที่ 9-10 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเครื่องมือให้พ่อแม่ ผู้แวดล้อมเด็ก บุคลากรสาธารณสุข ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและเฝ้าระวัง ทำให้เด็กๆ มีสุขภาพพันดีอย่างถ้วนทั่ว

          ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ คลินิก Read Aloud : ฝึกปฏิบัติการ “อ่านออกเสียงให้เจ้าตัวน้อย” พร้อมแนวทางออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาการสมวัย

  

    

  

  

  

  

  

 

 

แนะนำเมื่อ 14ม.ค. 63
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,004,870 ครั้ง