มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

แนะนำองค์กรร่วมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3

งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 18 สิงหาคม 2562

ร่วมกับงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11

ณ ชั้น 3-4 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

องค์กรสนับสนุนหลัก

1. แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

   ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 กระทรวงวัฒนธรรม

2. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

3. สำนัก 5 สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

4. สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

5. บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด (สุนีย์ทาวเวอร์)

6. จังหวัดอุบลราชธานี

 


องค์กรร่วมจัดงาน

1. สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (สสจ.)
2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
3. ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (พมจ.) 
5. ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
6. บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
7. โรงเรียนนารีนุกูล2
8. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
10. ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี
11. สโมสรโรตารีศรีอุบล
12. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
13. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
14. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี โดย บริษัท เอส ไอ แอล ซี จำกัด 
15. Thailand EF Partnership สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
16. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
18. โรงเรียนกวดวิชา TOP ONE 
 
 
 
 
 
 
19. ศูนย์ประสานงานอ่านยกกำลังสุข Smart Reading 15 องค์กร 
 
1) กลุ่มเพียงพอดี จ.เชียงใหม่ 
2) มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อมเชียงดาว) 
3) มูลนิธิควีนฟอเรสต์พาร์คทรัสต์ จ.เชียงใหม่ 
4) กลุ่ม "ฅนวัยใส" จ.เชียงใหม่ 
5) ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง 
6) สำนักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา 
7) ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านบ้านพะเด๊ะ จ.ตาก 
8) มูลนิธิอโณทัย จ.เพชรบูรณ์
9) มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนจังหวัดสุรินทร์
10) สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 
11) สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จ.เลย 
12) ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัวตำบลเหล่าใหญ่ จ.กาฬสินธุ์ 
13) ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม จ.กระบี่
14) ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาตรังยั่งยืน จ.ตรัง 
15 )สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จ.ยะลา
 
 

แนะนำเมื่อ 27พ.ค. 62
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,565 ครั้ง