มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปยังห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ทรงเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

 

โอกาสนี้ ประทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ผู้ทำความดีเพื่อสังคมด้านการพัฒนาห้องสมุด "รางวัลศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต", บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, ห้องสมุดดีเด่น, ห้องสมุดสีขาว และยอดนักอ่าน

 

ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้เข้ารับประทานเกียรติบัตรและคณะกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ 

 
 
 
 
แนะนำเมื่อ 02เม.ย. 62
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,341 ครั้ง