มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

ประชุมประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย 11-12 มี.ค. 62

     นครสวรรค์ : 12 มีนาคม 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ จัดประชุมประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมทับทิมทองแกรนด์ฮอล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในการนี้คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “หนังสือ และการอ่านเครื่องมือทรงพลังในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย” ทั้งนี้ทางแผนงานฯได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ 
     กิจกรรมวันแรก เป็นการเสวนาเรื่อง “พัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัยยุค 4.0 ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 , นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ , ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการเสวนาโดย นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 3 นครสวรรค์ ในภาคบ่ายเป็น Workshop “มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่น อยากเห็น อยากให้ อยากทำ” กิจกรรมในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเป็น ผู้นำและบุคคลากรจากองค์กรปกครองส่วน กว่า 200 คน 

  .

  


     วันที่สองช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 3 นครสวรรค์ บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จากนั้น นางฐิติชยา ไทยพาท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เขตสุขภาพที่ 3 บรรยายในหัวข้อ “สถานะสุขภาพเด็กปฐมวัยในเขต 3” และการบรรยายห “หนังสือ และการอ่านเครื่องมือทรงพลังในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย” โดยคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภาคบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย และแผนปฏิบัติการออกแบบโครงการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กด้วยหนังสือภาพ นิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดัวยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดยมีคุณมีนา ดวงราษี และคณะ จากเครือข่ายวิทยากรกลไกลศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขต 9 นครชัยบุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมเป็นครูและบุคคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ กว่า 300 คน

  

  

แนะนำเมื่อ 13มี.ค. 62
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 9,493,258 ครั้ง