มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

สานพลังขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ นิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจังหวัดพัทลุง

         พัทลุง : 4 มิถุนายน 2561 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง จัดประชุมย่อยเลขานุการร่วมในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง เพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรม “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือนิทานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โดย นางอุบล ทองสลับล้วน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานอำนวยการประชุม  ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและวางแผนปฏิบัติการโดยจะจัดโครงการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้เกิดความรู้และทักษะการเลือก ใช้หนังสือนิทาน และออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง กลุ่มเป้าหมาย 200 คน จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจำนวน 189 แห่ง และมีการกำหนดแผนที่จะพัฒนาครูอนุบาลจากโรงเรียนในสังกัดของเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการติดตามประเมินผลการอบรมและพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องด้วย

  

  

แนะนำเมื่อ 04มิ.ย. 61
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 9,112,104 ครั้ง