มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

รับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์สื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง                  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์สื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน               : ประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน        : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน     :

1.       เพศชาย หรือ หญิง

2.       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขานิเทศศิลป์ กราฟฟิคดีไซน์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

3.       มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไปในด้านการประสานจัดประชุมสัมมนา – พัฒนาบุคคลากรภายในร่วมกับผู้ประสานงานและการรายงานข่าว

4.       มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย มีปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

5.       มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี Adobe Photoshop , Illustrator , Word, Excel , Power point , Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.       มีทักษะในงานสื่อสารและงานออกแบบสื่อ

7.       ประสานการจัดพิมพ์หนังสือ สื่ออ่าน สื่อการอ่านของแผนงานฯ และอื่นๆ

8.       มีความสามารถในการจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ และมีแนวทาง – ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก และงานระดมทุน

9.       ประสานการจัดประชุม/การนัดหมายตามที่ผู้จัดการแผนงานฯ มอบหมาย

10.   จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

11.   สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ ตรงต่อเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยีต่างๆ

12.   สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกภาค / ทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้

13.   สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม         :

-          มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office,เช่น งาน Power point เป็นต้น ),งานผลิตหนังสือ,งานจัดประชุม,งานสัมมนา  และการประสานงาน

-          สามารถทำงานในวันหยุด ออกต่างจังหวัด โดยเฉพาะ พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามภารกิจงาน


สวัสดิการ      :ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ


วิธีการสมัคร     :  

ส่งใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย
(งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4)  และส่งมายัง E-Mail : happy2reading@gmail.com  หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองหมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2561

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร /_file/files/คุณสมบัติฝ่ายรณรงค์สื่อสาร.pdf

แนะนำเมื่อ 23ก.พ. 61
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,205,351 ครั้ง