มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

หนุนงานนิทรรศการหนังสือนิทานภาพนานาชาติ

            ลำปาง : 16 ธันวาคม 2560  ร้านหนังสือเล็กๆที่รัก ร่วมกับ มูลนิธิเมล็ดฝัน , อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง , ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวแข้มแข็งจังหวัดลำปาง , สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง  และมูลนิธิโยนก   จัดงาน “นิทรรศการหนังสือนิทานภาพนานาชาติ”   ระหว่างวันที่ 16 – 17  ธันวาคม 2560  ณ  อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง   เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก และครอบครัวในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   ในช่วงเปิดงานนายสัตวแพทย์พงษ์ประสิทธิ์  พงษ์พิจิตร  เจ้าของร้านหนังสือเล็กๆที่รักและผู้ริเริ่มจัดงานในครั้งนี้ ได้กล่าวรายงานและเล่าความเป็นมาของการจัดงานว่า  “ด้วยเห็นความสำคัญของการปลูกฝังส่งเสริมการอ่าน ที่จะต้องเริ่มต้นจากครอบครัวและชุมชน จึงทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมา  เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัว”  และได้รับเกียรติจาก  นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดงานและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตกับการอ่าน “การอ่านของผมถูกเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก  ผมเกิดมาพร้อมกับแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหนังสือ  ด้วยพ่อแม่เป็นครูซึ่งทำให้ซึมซับการอ่านตั้งแต่เด็กๆ เป็นต้นมา”         

          ทั้งนี้ นางสุดใจ   พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   ได้รับเกียรติร่วมแบ่งปัน ข้อคิด “การสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของการอ่าน ที่ต้องมุ่งเน้นสร้างพัฒนาการและให้ความสำคัญตั้งแต่ปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชนต้องประสานความร่วมมือกัน”   ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการหนังสือภาพนานาชาติกิจกรรม MiNi Workshop “สนุกกับหนังสือภาพและสื่อสร้างสรรค์”  จากมูลนิธิเมล็ดฝัน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาศักยภาพของเด็ก  จากภาคีเครือข่าย  อาทิ  ร้านหนังสือเล็กๆ ที่รัก  ศูนย์เรียนรู้ปัทมะเสวี    ห้องสมุดเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง  มูลนิธิโยนก  กลุ่มมะค่าหลวง ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง   กลุ่มเฮาฮักวาดฮูปลำปาง  เครือข่าย กาด We Market ตลาดเพื่อสุขภาพชีวิตที่ของคนลำปาง  และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   มีผู้เข้าร่วมเป็นเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง  เยาวชน  ในจังหวัดลำปาง และเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงราย  เชียงใหม่  กว่า  600  คน    

  

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 18ธ.ค. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,524,949 ครั้ง