มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

หนุนเสริมมหกรรมที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง ชนบท สู่ชุมชนสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่สร้างสรรค์ อย่างเท่าเทียม

 

 รุงเทพมหานคร ธันวาคม 2560    สหพันธ์พัฒนาองค์กรคนจนชุมชนเมือง ชนบทแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และภาคีเครือข่าย  จัดงานมหกรรมที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง ชนบท มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่สร้างสรรค์ อย่างเท่าเทียม  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนท้องถิ่นต่างภูมิภาคในประเด็นการขับเคลื่อนสุขภาวะในเกิดขึ้นในระดับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่สร้างสรรค์ อย่างเท่าเทียม   ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายพุฒิพัฒน์   เลิศเชาวสิทธิ์   ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธาน และได้กล่าวถึง ความสำคัญของชุมชนว่า  ชุมชนเป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์  เมื่อชุมชนเข้มแข็ง ตำบลเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็งไปด้วย  การให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็ก เยาวชน และสตรี ถือเป็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”  

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนา “สุขภาวะสู่คุณภาพชีวิตที่สร้างสรรค์อย่างเท่าเทียม” การจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะชุมชนจากภาคืเครือข่าย อาทิ จังหวัดน่าน   ลำปาง   อุตรดิตถ์ สตูล  พัทลุง  สุรินทร์ ขอนแก่น และพื้นที่ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ชุนชนคลองเคย ชุมชนบางบอน เป็นต้น  ด้านแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยกองทุนสุขภาพประจำตำบล   ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายชุมชน ผู้นำองค์กร  ผู้นำชุมน ภาคประชาสังคม ตลอดจนเด็กและเยาวชน กว่า 300 คน

 

  

  

  

 

แนะนำเมื่อ 05ธ.ค. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,905,577 ครั้ง