มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

สานพลังขับเคลื่อน “ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก เยาวชน จุดนัดพบคนรุ่นใหม่”

 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ได้จัดเวทีประชุมสานพลังขับเคลื่อน “ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก เยาวชน จุดนัดพบคนรุ่นใหม่” ขึ้น ด้วยความร่วมมือจากสภาเด็กและเยาวชนเยาวชน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กว่า 30 คนระดมความคิด ต้นทุน และสรรพกำลังการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ การอ่าน เพื่อเด็กและเยาวชนตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ เตรียมเปิดลานเพลินสร้างสรรค์การเรียนรู้แหล่งพบปะเครือข่ายเยาวชน ที่จะเป็นทั้งพื้นที่พัฒนาศักยภาพ พื้นที่แสดงพลังและพื้นที่ร่วมพัฒนาเมือง มีการกำหนดแผนปฏิบัติพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อสร้างพลเมืองสร้างสรรค์โดยวางรากฐานการอ่าน และการเรียนรู้สอดคล้องการพัฒนาอย่างรอบด้าน กระจายลงไปถึงอำเภอและชุมชนท้องถิ่น เตรียมงานวิจัย การติดตาม กำกับ และประเมินผล รองรับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด  

 

   

  

แนะนำเมื่อ 04ธ.ค. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,831,868 ครั้ง