มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

หนุน สป.สช. 6 ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านโดยใช้กองทุนสุขภาพตำบล

        ระยอง 14 พฤศจิกายน 2560     ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  สสส.  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาแผนงานเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ นิทานภาพ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สปสช.เขต 6  ณ ห้องจันทร์สุดา  โรงแรมสตาร์  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษหัวข้อ กองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กับการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

        นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง กล่าวว่า “การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอันแท้จริงควรเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ช่วงวัยสำคัญที่สุดของการปลูกฝัง ถ่ายทอดอุปนิสัย บุคลิก สุขภาพ ที่มีคุณภาพสามารถติดตัวตลอดชีวิต คือช่วง 0 – 6 ปี ที่พบว่าการพัฒนาสมองสูงที่สุดในชีวิตมนุษย์” 

        จากนั้น นางสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน บรรยาย “การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน”   ต่อด้วย การเสวนาแนวคิด แนวปฏิบัติ “ การใช้หนังสือภาพ  : นิทานในการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย” ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ คุณจันทร์เพ็ญ สินสอน มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ. สุรินทร์ และคุณสุดใจ   มิ่งพฤกษ์ คณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์สภาองค์กรชุมชนและ กองทุนสวัสดิการชุมชน จ.สุรินทร์  ดำเนินการเสวนา โดย  คุณมีนา ดวงราษี

          ภาคบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และทิศทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการขับเคลื่อนนโยบาย  โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น  ภาคีเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สป.สช.เขต6  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,ผู้นำชุมชนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 ได้แก่จังหวัดตราด  จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ กว่า 60 ท่าน  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 14พ.ย. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,837,272 ครั้ง