มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

มูลนิธิเอสซีจี สร้างนิสัยรักการอ่าน สานความอบอุ่นในครอบครัว ด้วย "มหัศจรรย์หนังสือภาพ"

            22 กันยายน 2560 มูลนิธิเอสซีจี จัดงานเปิดตัวหนังสือภาพใน "โครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทยปีที่10" เพื่อรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กเล็กโดยใช้หนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นเครื่องมือ ผ่านกระบวนการ 'เล่านิทาน อ่านหนังสือ' โดยปีนี้ถือเป็นความพิเศษอย่างยิ่งที่มูลนิธิเอสซีจี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต เชิญพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชปรารภคัดตัดตอน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาจัดทำเป็นหนังสือภาพ ผ่านการใช้จินตนาการรังสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ โดยนักวาดภาพสำหรับเด็กชั้นนำของเมืองไทย 12 คน จนเป็นหนังสือภาพเล่มพิเศษ "บันดาลแรงใจ" ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีต้นแบบที่ดีงามในการดำรงชีวิต รวมทั้งการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9

           โดยหนังสือภาพเล่มพิเศษเรื่อง "บันดาลแรงใจ" นี้ มูลนิธิเอสซีจี จำนำไปมอบให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศผ่านเครือข่ายการทำงานของมูลนิธิฯ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ 
  
  
แนะนำเมื่อ 22ก.ย. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,849,498 ครั้ง