มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสู่ Smart Kid & Smart Child ด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

 

            นครสวรรค์  :  30  กรกฎาคม 2560   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   ร่วมกับ  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัยเรื่อง การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสู่ Smart Kid & Smart Child” วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นครสวรรค์   มีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จำนวน 170 คน เป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1นครสวรรค์ ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยบรรยาย “การคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัยและวัยเรีน โดย นางฐิติชยา ไทยพาท ศูนย์อนามัยที่ 3นครสวรรค์ จากนั้นคุณสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้บรรยายพิเศษ “หน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและวัยเรียนด้วยหนังสือและการอ่าน”   และการบรรยาย “หนังสือและการอ่านเพื่อพัฒนาสมรรถนะรอบด้าน” พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้หนังสือ หัวข้อ “มหัศจรรย์ : เล่น  ร้อง  ทำนองอ่าน” โดย อ.ตุ๊บปอง  เรืองศักดิ์  ปิ่นประทีบ 

 

  

  

  แนะนำเมื่อ 09ส.ค. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,849,661 ครั้ง