มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

หนุนขับเคลื่อนการใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน

              อุดรธานี 9 มิถุนายน 2560    แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สป.สช. เขต 8 อุดรธานี   จัดประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังภาคีสร้างเสริมศักยภาพ พัฒนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์กวี  วีระเศรษฐกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 เข้าร่วมประชุมและให้แนวคิดว่า  “ในระบบสาธารณสุข คนจะสุขภาพดีไม่ใช่เอาชีวิตไปฝากกับหมอ ทุกคนต้องช่วยกันดูแล   การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการรวมตัวของกลุ่มภาคประชาชน”   
            ทั้งนี้ นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน บรรยายพิเศษ “ความสำคัญของการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย” รวมไปถึงวงประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นงานพัฒนาเด็กในพื้นที่ และแนวคิดการใช้นิทาน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกระบวนงานสุขภาพเขต 8 โดยวิทยากรกระบวนการ ได้แก่ คุณมีนา  ดวงราษี และคุณจันทร์เพ็ญ  สินสอน  จากมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์  การประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือหลายภาคส่วน อาทิ สปสช.เขต 8 , สาธารณสุขจังหวัด , คณะทำงานกลไกประสานงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี  หนองคาย  บึงกาฬ  เลย  สกลนคร  หนองบัวลำภู  และนครพนม 
 
  
  
  

แนะนำเมื่อ 09มิ.ย. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,395 ครั้ง