มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

ผนึกกำลังหนุน-ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเเละการอ่านชายแดนใต้

            ยะลา 29 พฤษภาคม 2560  องค์การช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย (Save The Children Thailand) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย (First Read Project) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเสี่ยจุยชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรณษาวชีรลงกรณ์ (ตึกสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราขภัฏยะลา 
           นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้เข้าร่วมประชุมหารือ รับฟังการนำเสนอความก้าวหน้า และเเผนการดำเนินงาน โดยที่ประชุมเสนอแนวทางพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ สื่อและอุปกรณ์ส่งเสริมการอ่าน โดยเฉพาะหนังสือที่สอดคล้องกับบริบท วิถีชีวิต และภาษาแม่ การเพิ่มบทบาทของพ่อให้เข้ามาเป็นกำลังหลักสำคัญในการส่งเสริมการอ่านมากกว่าหรือเคียงคู่กับแม่ การประชุมครั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมเป็นนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ กว่า 30 คนจากหน่วยงานราชการและภาคประชาสังคมต่างๆ อาทิ ศอ.บต. ศูนย์อนามัยที่ 12 สำนักงานศึกษาธิการภาค ศูนย์ประสานงานตาดีกาชายเดนใต้ เป็นต้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเเละการอ่านจังหวัดชายเเดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 29พ.ค. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,352 ครั้ง