มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ตรวจความพร้อมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

          7 เมษายน 60 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกทม. คณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมและทดสอบระบบการให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร พร้อมรับมอบหนังสือทรงคุณค่าจากภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เพื่อนำเข้าหอสมุดฯ

          ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งใน 9 พันธกิจที่สำคัญของกทม. ตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO ในฐานะเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 เพื่อขยายพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งในสังคมไทย ใช้การอ่านเป็นเครื่องมือจรรโลงปัญญา สร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้ กทม. จะนำผลการทดสอบการให้บริการในเบื้องต้นไปประเมินและปรับปรุง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้

        นอกจากจะเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจแห่งใหม่ให้แก่คนเมืองแล้ว ยังถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ กทม. ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองตามแนวทางศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งย่อมส่งผลให้หอสมุดเมืองแห่งนี้จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการอ่าน

 

  

  

  

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 07เม.ย. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,558 ครั้ง