มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

ดอกรักการอ่านเบิกบานในชุมชนท้องถิ่น กุฉินารายณ์ สานพลัง ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นและสร้างเสริมสุขภาพด้วยหนังสือและการอ่าน

         วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560   แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ โครงการสานพลังเครือข่ายกุฉินารายณ์อ่านยกกำลังสุข ปี 3  ดำเนินงานโดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัวตำบลเหล่าใหญ่ (องค์กรสาธารณประโยชน์)   จัดมหกรรมพื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน อำเภอกุฉินารายณ์   ณ โรงเรียนสามขาราษฏร์บำรุง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่าน และการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาวะแก่ครอบครัวและชุมชน

        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกัณตพล  สุขสม  ปลัดอำเภออาวุโส (ผู้แทนนายอำเภอกุฉินารายณ์) เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทผู้เข้าร่วมงาน โดยกล่าวถึง ปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้เด็กเกิดพฤติกรรมการอ่าน คือ สถาบันครอบครัวและสถานศึกษา  ซึ่งความรับผิดชอบของพ่อแม่ นอกจากการหารายได้เลี้ยงชีพแล้ว การให้เวลากับลูกและครอบครัวนับเป็นสิ่งสำคัญ  ซึ่งจะหนุนให้การอ่านมีผลสัมฤทธิ์ผลได้ ทั้งอ่านได้ เขียนได้ จำได้ วิเคราะห์ได้ และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้”  จากนั้นนางสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้บรรยายพิเศษในประเด็น “ทิศทาง และความคาดหวังในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านชุมชนท้องถิ่นไทย” 

       ภายในงานมหกรรมพื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ การส่งเสริมการอ่านและนวัตกรรมการอ่าน จากภาคีเครือข่าย  เช่น สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ , สถาบันครอบครัวเข้มแข้งจังหวัดสุรินทร์ ,โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอกุฉินารายณ์ ,โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่   ส่วนกิจกรรมเวที เช่น การแสดง “หนังสือของพ่อ”โดยเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามขา, การแสดงอ่านบทสวดสรภัญญะ  ของโรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอกุฉินารายณ์  และเวทีเสวนา“สานพลังเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในครอบครัว ชุมชน สังคมคนกุฉินารายณ์” โดยผู้ร่วมเสวนาเป็นคนขับเคลื่อนงานด้านการอ่าน เช่น คุณณวพลถ์   บุญอาษา  ผู้ประสานโครงการสานพลังเครือข่ายกุฉินารายณ์อ่านยกกำลังสุข , คุณไพบลูย์  จันทร์พรม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอกุฉินารายณ์ ,  คุณเผอิญ คุ้มวงค์ ผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ , คุณสุปราณี  ภูผาคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอกุฉินารายณ์, คุณสายลม  เกตุใส นักวิชาการอิสระ และคุณสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   งานวันนี้มีองค์กรร่วมจัด25  องค์กร  และผู้เข้าร่วมเป็นผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ประชาชน และเด็กเยาวชน กว่า 500คน

  

  

  

  

      
  

แนะนำเมื่อ 05เม.ย. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,490 ครั้ง