มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

กำหนดการ พัฒนายุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อชุมชนท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมการอ่าน

กำหนดการ
พัฒนายุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อชุมชนท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมการอ่าน
วันพุธที่ 15 – วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมสิริวารี โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
08.30-08.50 น.                                ลงทะเบียน
08.50-09.00 น. กล่าวต้อนรับ-ชี้แจงกำหนดการ โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
09.00-12.00 น. ปฏิบัติการงานสื่อสารรณรงค์: การเขียน การนำเสนอข่าว บนวิถีสื่อใหม่ โดย ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
13.00-14.00 น.
ถานการณ์ชุมชนท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 บนเส้นทางการขับเคลื่อน
ชุมชนสุขภาวะและการจัดการตนเอง โดย คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส.
14.00-17.00 น
พัฒนายุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะ
เพื่อชุมชนท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมการอ่าน
- ยุทธศาสตร์
- การพัฒนาโครงการ , ชุดโครงการ
วิทยากรกระบวนการ โดย อ.วรเชษฐ เขียวจันทร์
18.30-20.00 น.
พัฒนายุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะ
เพื่อชุมชนท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมการอ่าน (ต่อ) วิทยากรกระบวนการ โดย อ.วรเชษฐ เขียวจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
09.00-12.00 น.             
การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น
ด้วยวัฒนธรรมการอ่าน
- เป้าหมาย /โครงสร้าง / การดำเนินงาน
- แผนดำเนินงานระยะ 1 ปี , 3 ปี
- การสื่อสาร (Facebook , Youtube)
วิทยากรกระบวนการ โดย อ.วรเชษฐ เขียวจันทร์
13.00-14.00 น.
การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น
ด้วยวัฒนธรรมการอ่าน (ต่อ)
วิทยากรกระบวนการ โดย อ.วรเชษฐ เขียวจันทร์
14.00-15.00 น.
สรุป-ปิดการประชุม 
โดย คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
 

 

แนะนำเมื่อ 13มี.ค. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,507 ครั้ง