มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

หนุนเสริมมหกรรมการสร้างเสริมสานสุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมรักการอ่าน

 
       วันที่ 6 มีนาคม 2560 โครงการอ่านยกกำลังสุข สนุกที่สุรินทร์  ดำเนินงานโดย สถาบันครอบครัวเข้มเเข็งจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัด  "มหกรรมการสร้างเสริมสานสุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมรักการอ่าน : รวมพลังสืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเสริมสานครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มเเข็งอย่างยั่งยืน" ณ โรงเรียนโคกยางวิทยา ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นเวทีในการรวมภาคีเครือข่ายการทำงานในพื้นที่เเละร่วมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในประเด็นต่างๆ เพื่อสู่การขับเคลื่อนการสร้างสานสุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมรักการอ่าน 
        ในการนี้นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้บรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนการอ่านระดับประเทศ"   อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นายเลิศบุศย์  กรองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวโอวาท ท่านกล่าวถึง " ความสำคัญอยู่ที่ครอบครัว การอ่านเป็นบ่อเกิดของความรู้ ความรู้จะนำไปสู่วินัย   โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ให้ความสำคัญ ของการจัดการขยะ ความสามัคคีปรองดอง เเละความปลอดภัยบนท้องถนน การจัดงานในวันนี้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา ขับเคลื่อนหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่หมายถึงการมีความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล เเละมีภูมิคุ้มกัน ที่จะช่วยทุกๆครอบครัวพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป"    จากนั้นผู้จัดารแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวอบอุ่น และครอบครัวรักการอ่าน ในงานประกอบด้วยการจัดเเสดงนิทรรศการ และซุ้มกิจกรรม จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และภาคีเครือข่ายในโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดการงาน ทั้งหน่วยงานราชการ และภาคประชาสังคมในจังหวัดสุรินทร์
 
    
  
  
  
  
แนะนำเมื่อ 06มี.ค. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,849,517 ครั้ง