มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

หนุนเวทีพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดนครสวรรค์

             วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สปสช.เขต3  และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับจังหวัด  ณ ห้องเพชรสยาม  โรงแรมบานสวนรีสอร์ท  จังหวัดนครสวรรค์    เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคาส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรวิชาชีพ  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม และเชื่อมโยงการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะของคนพื้นที่ร่วมกัน   โดยมีนายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผอ.สปสช.เขต 3นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุม  จากนั้นนายนิติธร  ธนธัญญา  ผอ.ศน.  บรรยายพิเศษ “แนวทางการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัด” , คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้บรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน ซึ่งเป็นประเด็นขับเคลื่อนตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ   ครั้งที่ 9 :การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม และได้มีการระดมกลไกการขับเคลื่อนประเด็นเด็กปฐมวัย , อาหารปลอดภัย , ผู้สูงอายุ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ภาคองค์กรธุรกิจ  และภาคประชาสังคม  กว่า 50 ท่าน

  

  

  

  

    

แนะนำเมื่อ 22ก.พ. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,831,844 ครั้ง