มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข:เวทีเรียนรู้การอ่านจาก 10 คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”

            มูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค์ โดยโครงการอ่านเชื่อมใจ สองวัยสร้างสุข , องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง   และแผนงานสร้างสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดเวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข:เวทีเรียนรู้การอ่านจาก 10 คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”  ณ ลานกิจกรรม โบสถ์คาทอลิกนักบุญเปโตรบ้านพะเด๊ะ ต.พระธาตุผาแดง  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์วิสิฐนนทชัย   พระสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์เปิดงานโดยท่านได้กล่าวว่า “การอ่าน  ถือเป็นประตูของการศึกษา และการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะสืบสานวัฒนธรรมชุมชน”   

            นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  ได้บรรยายพิเศษ “การสร้างเครือข่ายภาคีการทำงาน เพื่อยกระดับขับเคลื่อนการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านทั้งนโยบายและปฏิบัติการ จากนั้นเป็นเวทีสานเสวนา “อ่านสร้างชีวิตผ่านภูมิปัญญาปกาเกอะญอสืบสานอัตลักษณ์พื้นถิ่นขับเคลื่อนยกระดับสู่แม่สอด..นครแห่งการอ่าน  ผู้ร่วมเสวนา นำโดยคุณสมนึก  ชื่นชมนิยม นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง , คุณชาญวิทย์  ด่านบุผชาติ   ครูด้านภูมิปัญญา, ปราชญ์ชาวบ้านพะเด๊ะ , ครูโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ , นักวิชาการอิสระ และแกนนำเยาวชนหมู่บ้านพะเด๊ะดำเนินการเสวนาโดย คุณนิตย์ มือแป  นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมตามซุ้มต่างๆเช่น   นิทรรศการภูมิปัญญาด้านภาษาปกาเกอะญอ ,  กิจกรรมสาธิตการทำขนมพื้นบ้านชาวปกาเกอะญอ , ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า , ภูมิปัญญาการแสดงของชาวปกาเกอะญอ,กิจกรรมสอยดาวรักการอ่าน  ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และชาวบ้านในพื้นที่   กว่า 120คน 

  

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 28ธ.ค. 59
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,849,643 ครั้ง