มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

เวทีประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปลุกใจเมือง Spark U

       กลุ่มแผนงานระบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ สสส. โดย  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน  และเครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน สสส. ได้ขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค เพื่อหนุนเสริมให้เกิดพื้นที่และระบบสื่อสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมผลักดันนโยบายท้องถิ่น โดยได้ร่วมมือกับเครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีเวทีประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปลุกใจเมือง Spark U ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

         การประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค – ภาคเหนือในครั้งนี้ มีความคืบหน้าโดยการนำเสนอผลหลังจากการจัดวงย่อยในพื้นที่นำร่องในครั้งนี้เป็นการนำเสนอและร่วมระดมความคิดเห็นกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและ 4 พื้นที่นำร่อง คือ ชุมชนคลองแม่ข่า  ,กศน.แจ่งหัวริน ,ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และฝายพญาคำ ในเรื่องแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อน การออกแบบกิจกรรมโดยชุมชน สร้างกระบวนการสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม  รวมถึงการสื่อสารสาธารณะและการหนุนเสริมที่ยั่งยืน รวมไปถึงแนวทางการออกแบบพื้นที่กลาง พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่การเรียนรู้ เลือกสรรออกแบบ "พื้นที่ฟื้นใจ๋เมือง" เพื่อให้เป็นพื้นที่ ที่เติมแรงบันดาลใจของทุกคน 

  

  

  

แนะนำเมื่อ 14ธ.ค. 59
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,831,832 ครั้ง