มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

กำหนดการประชุมกลุ่มเครือข่ายเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.                                               

ลงทะเบียนชมนิทรรศการ และรับเอกสารความรู้จาก แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านการอ่าน สสส. และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ชมนิทรรศการมีชีวิต :มหัศจรรย์อาหาร , มหัศจรรย์การอ่านและสื่อสร้างสรรค์, มหัศจรรย์การเล่น – ศิลปะ ฯลฯ 

 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐  น.

๐ ชมวีดีทัศน์

๐ บรรยายพิเศษ “ปฐมวัย : มหัศจรรย์แห่งชีวิตมนุษย์”

โดย พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์  หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๑๔.๐๐๑๕.๐๐ น.

เวทีเสวนา“กิน กอด เล่น อ่าน ฯลฯ บูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย”

โดย 

คุณจันทร์เพ็ญ  สินสอน ประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์ 

พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย แพทย์ชำนาญการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ตอบข้อซักถาม

ดำเนินรายการโดย คุณเรวัต สังข์ช่วย : ดีเจพี่น้ำเย็น จากสถานีวิทยุ FM.105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว

นิทรรศการมีชีวิต  : มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่เด็กไทย ๔.๐

o   มหัศจรรย์อาหาร โดยกรมอนามัย

o   มหัศจรรย์การอ่านและสื่อสร้างสรรค์ โดยกลุ่มระบัดใบ

o   มหัศจรรย์การเล่น – ศิลปะ โดยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา

แนะนำเมื่อ 21พ.ย. 59
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,839,785 ครั้ง