มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

ประชุมหารือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนายุทธศาสตร์ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนภาคใต้”

๐๘.๓๐ น.                   

- ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ น.

- ประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดประชุม

โดย นายศุภณัฐ   สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑๐.๐๐น.

- พิจารณาร่างกรอบยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนภาคใต้

-พิจารณาร่างคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

-กำหนดการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) วาระ : การพัฒนาเด็กปฐมวันดัวยหนังสือ และการอ่านจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นพันธกิจร่วมให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง

๑๒.๐๐ น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน 
หมายเหตุ

-เวลา ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

-กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
แนะนำเมื่อ 01พ.ย. 59
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,849,475 ครั้ง