มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

เปิดหน้าต่างสุขภาวะด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย อำเภอปง

          แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ โรงพยาบาลอำเภอปง ที่ว่าการอำเภอปง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ท้องถิ่นอำเภอปง และสำนักข่าวเด็กเยาวชนจังหวัดพะเยา โดยโครงการอ่านยกกำลังสุข BooK Bank เดินทางปี 3   ร่วมจัด เวทีวิชาการ : เปิดหน้าต่างสุขภาวะการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยในอำเภอปง   ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์เกษตรอำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมพร้อมหนุนเสริมการใช้หนังสือและการอ่านเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองที่สนใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนกว่า 120 คน  

       ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลอยบุตร ปลัดอำเภอปง หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานปกครอง ประธานในพิธีเปิด  กล่าวว่า ตนขอแสดงความชื่นชมคณะทำงานโครงการ  “ที่พยายามรณรงค์ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้หนังสือนิทาน กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กอีกด้วย นอกเหนือจากการพัฒนาด้านร่างกายเป็นหลักแล้ว การพัฒนาอารมณ์และสมองของเด็กช่วงวัยนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมอง”

       นอกจากนี้ยังได้พบกับการปาฐกถาพิเศษ  โดยนายแพทย์สุกิจ  ทิพทิพากร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่าน ว่า “พ่อแม่ควรอ่านหนังสือให้ลูกฟัง และเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับบริบทตนเอง เช่น  อาชีพ ความชอบ  ตลอดจนถึงการแบ่งปันไปสู่คนรอบข้าง   ครอบครัว   เพื่อนบ้าน และชุมชน ที่จะร่วมรังสรรค์ให้เป็นสังคมแห่งการอ่าน”

        รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยายพิเศษ “การพัฒนาสมองและศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน”   คุณหมอได้เล่าถึง “ความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยว่า ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด กว่าเด็กวัยอื่นๆ นอกจากจะพัฒนาสมองให้ดีเยี่ยมแล้ว การฝึกลูกให้รักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย ก็จะยิ่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านได้เร็วขึ้น หนังสือจึงเป็นเครื่องมือและวิธีการที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  

  

  

แนะนำเมื่อ 26ส.ค. 59
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,837,264 ครั้ง