มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

กำหนดการ งานสานเสวนา “ทำไมหนังสือ.....ต้องตอบโจทย์สันติภาพ ” ปี ๒๒๕๙ ครั้งที่ ๑ “บรรณสัญจรสู่มหกรรมหนังสือเล่มละบาทชายแดนใต้”


กำหนดการ

งานสานเสวนา  “ทำไมหนังสือ.....ต้องตอบโจทย์สันติภาพ ” ปี ๒๒๕๙  ครั้งที่ ๑

“บรรณสัญจรสู่มหกรรมหนังสือเล่มละบาทชายแดนใต้”

วันจันทร์ที่ ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙

ณ ห้องน้ำพราว ๑   โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี   อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐  น.                                                                  ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐  น.

ชมนิทรรศการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุข ชายแดนใต้”

เปิดตลาดสัญจร “มหกรรมหนังสือเล่มละบาทชายแดนใต้” รอบที่ ๑

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐  น.

พิธีเปิด

- กล่าวรายงานโดย นางสาววรรณกนก  เปาะอิแตดาโอะ

 นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

 เปิดงานโดย  

- นายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้*

 - ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

-  “แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กับการสนับสนุนการอ่านเพื่อสันติภาพที่ชายแดนใต้” โดย คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 

- ปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “อยากสำเร็จ ทำไมต้องอ่าน” โดย

๑.  พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ  รอง ผบช.ศชต.

๒. พันโทสิรภพ แก้วชนิด ผู้บังคับชุดควบคุมที่ ๙๕๑ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข

๓. คุณมูฮำหมัดอายุบ  ปาทาน บรรณาธิการอาวุโส ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

๔. ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

๕. นายฮาฟิซ พิกุลจร รองประธานสภานักเรียนฯ จังหวัดปัตตานี


๑๐.๓๐-๑๒.๐๐  น.

- เรื่องเล่าบันดาลใจ“ไล่ตงจิ้นเมืองไทย ดร.จากกองขยะ” โดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ

ภาควิชาวิศวอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐  น. - รับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐  น.

- เวทีเสวนา “แรงบันดาลใจ จากหนังสือเล่มโปรด” โดย

·        ผู้แทนสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดังนี้

๑. นางสาวอาดีลาห์   ขะเด        ประธานสภานักเรียนฯ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายหญิง)

๒. นางสาวแวเยาะ    เปาะโซะ    ประธานสภานักเรียนฯ จังหวัดยะลา

๓. นายอุษมาน        หะมะ        ประธานสภานักเรียนฯ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายชาย)

·        *คุณสรกล อดุลยานนท์  หรือที่รู้จักกันในนามปากกาว่า หนุ่มเมืองจันท์

ดำเนินรายการโดย นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ  (พี่ชมพู่) นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.

พิธีปิด โดย คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 

พร้อมด้วย

- พันเอกภูวดล พลนาค         ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข

- ดร.อัจฉรา  สากระจาย รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- คุณวรรณกนก    เปาะอิแตดาโอะ    นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

- นางสาวอาดีลาห์   ขะเด                 ประธานสภานักเรียนฯ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

- นางสาวแวเยาะ    เปาะโซะ             ประธานสภานักเรียนฯ จังหวัดยะลา

- นายอุษมาน        หะมะ                    ประธานสภานักเรียนฯ จังหวัดนราธิวาส

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน / รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. เปิดตลาดสัญจร “มหกรรมหนังสือเล่มละบาทชายแดนใต้” รอบที่ ๒

แนะนำเมื่อ 26ส.ค. 59
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,849,647 ครั้ง