มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

มหัศจรรย์แห่งการอ่าน สร้างทักษะ EF ให้เด็กเก่ง ดี มีความสุขในศตวรรษที่ 21

              อุบลราชธานี 6 สิงหาคม 2559 -- แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “EF ทักษะชีวิตสู่ความสำเร็จของเด็กในศตวรรษที่ 21 ด้วยการอ่าน” ในเวทีสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านภูมิภาค “อ่านเพื่อแม่ : มหกรรมเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ” โดยจัดขึ้นในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน”  หวังให้พ่อแม่ ครูปฐมวัย บุคลากรทางการแพทย์ ใช้การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะ EF และร่วมเรียนรู้ความลับของสมอง และกุญแจสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบัน RLG ณ ห้อง CKB 5 ชั้น 4 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี  

             คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบัน RLG กล่าวว่า  ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ เป็นทักษะการคิดขั้นสูงของสมองมนุษย์ ที่มีคุณลักษณะในการบริหารจัดการชีวิต ทักษะชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการเรียน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และการงาน ประกอบด้วยทักษะที่สำคัญ 9 ด้าน คือ 1) จำได้และประยุกต์ใช้เป็น 2) ยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง 3) ยืดหยุ่นทางความคิด 4) สามารถใส่ใจจดจ่อ 5) ควบคุมอารมณ์ได้ 6) รู้จักตนเอง 7) ริเริ่มและลงมือทำ 8)จัดระบบและวางแผน 9) พากเพียรพิชิตเป้าหมาย  

              การพัฒนาทักษะสมอง EF จึงเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา สติปัญญา อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ  การส่งเสริมทักษะสมอง EF จึงเป็นการพัฒนาทักษะสมองที่เป็นมากกว่า IQ และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับใช้จัดการชีวิตในยุคปัจจุบัน ทำให้เด็กรู้จักรับมือกับโลกยุคใหม่ จัดการตัวเองได้ อยู่กับคนอื่นเป็น และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  ซึ่งการอ่านก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญ เพราะทักษะสมอง EF เกิดขึ้นในทุกกระบวนการอ่านของทุกช่วงวัย ยิ่งส่งเสริมการอ่านในเด็กมากเท่าไหร่ ทักษะสมอง EF ก็จะได้รับการพัฒนาดีขึ้นเท่านั้น 

             สำหรับแนวทางในการพัฒนา EF ด้วยการอ่าน ทำได้ง่ายๆ ด้วยหนังสือภาพ หรือนิทาน ที่มีเนื้อหาและภาพละเมียดละไม  และการจัดสภาพแวดล้อมการอ่านที่ดี น้ำเสียงที่สนุกสนาน คุณพ่อ คุณแม่ อ่านด้วยความรื่นรมย์ เปี่ยมสุขต่อเรื่องราวของหนังสือไปพร้อมกับลูกๆ รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกับเด็กหลังจากการอ่านหนังสือ เพื่อกระตุ้นและฝึกฝนให้เด็กมีกระบวนการคิด ประยุกต์ใช้ และย้อนกับมาประเมินตนเอง เช่น การวาดภาพ การแสดงบทบาทสมมุติ ฯลฯ  เด็กที่ได้รับการพัฒนาทักษะ EF ก็จะเติบโตมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบสามารถคิดเป็น ทำงานเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นเป็น และสุดท้ายเป็นผู้ที่มีความสุขเป็น  

     

  

  

แนะนำเมื่อ 06ส.ค. 59
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,839,832 ครั้ง