มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

สื่อส่งเสริมการอ่าน

หัวข้อ
หมวดหมู่

รายการอ่านเอาเรื่อง

รายการใหม่มีสาระความรู้น่าสนใจเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน น้องๆ หรือผู้ปกครองที่สนใจ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dmkid2010&month=11-06-2010&group=1&gblog=1

ท้าให้อ่าน

‘ท้าให้อ่าน’ เกมโชว์รูปแบบใหม่ที่กระตุ้นให้เด็กไทยเกิดแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือ http://www.youtube.com/user/readthai

"โลกนักอ่าน บ้านนักเขียน"

"โลกนักอ่าน บ้านนักเขียน" ผลิตโดย : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย http://www.youtube.com/watch?v=sgi5nAx5YMY

The Library ห้องสมุดจุดฝัน

รายการโทรทัศน์ใส่ใจการอ่าน http://www.thelibrarytv.com/home/
จำนวนการเข้าชม: 8,234,470 ครั้ง