มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

สื่อส่งเสริมการอ่าน

หัวข้อ

www.Thailandkid.com

 เจตนารมย์และหน้าที่

 

๑.     ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงาน  และเครือข่ายกลุ่ม – องค์กรระดับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ  ในการส่งถ่าย  แลก

      เปลี่ยนข้อมูลเรื่องเด็กและเยาวชนให้ทั่วถึงกัน

๒.     ทำหน้าที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น  และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ เรื่องที่เกิด

      ขึ้นในสังคม

๓.     ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลในเรื่องเด็กและเยาวชน

๔.    ทำหน้าที่ปรับเนื้อหาสาระและข้อมูลต่างๆ เป็นกิจกรรมหรือเกม  ที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการเข้าใจของเด็กและเยาวชน

     รวมทั้งสามารถนำไปขยายผลต่อได้

๕.     ทำหน้าที่กระตุ้น  ส่งเสริม  และสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจในเรื่องราวของสังคม  ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 

แนะนำเมื่อ 06ส.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,818,238 ครั้ง