มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

แหล่งการอ่าน

หมวดหมู่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง

หมู่ 2 เลขที่ 330 ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง เชียงใหม่ 50350 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแก่น

ศบอ.เวียงแก่น ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น เชียงราย 57310 053-608212 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย

ศูนย์ราชการอำเภอเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย เชียงราย 57210 053-663045 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้า

ศบอ.เวียงป่าเป้า บ้านกู่ หมู่ 6 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย 57160 053-648882 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทิง

ตำบลเวียง อำเภอเทิง เชียงราย 57160 053-795345 http://

"บริษัท เทโอส มีเดีย จำกัด"

69/72 ม.โฮมเพลส รัตนาธิเบศร์ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 081-9215413, 081-9079754 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับทิมสยาม

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาพระยา

ตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 27180 037-269126 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด

ตำบลบางพระ อำเภอเมือง  จังหวัดตราด 23000 039-511957 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะเกียบ

หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 038-805121,038-808121 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าใหม่

1/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 039-339101 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาลสุม

ถนนสุขาภิบาล 12 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330 045-396098 http://

ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอ ทุ่งศรีอุดม

ถนนเดชอุดม-น้ำยืน ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 045-307038 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตระการพืชผล

ถนนประเทศธุรกิจ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 045-481155 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

27 ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งฝน

51 ถนน ทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 042-269117 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี

17 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 042-240815 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 042-400993,042-432542 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเต่างอย

ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260 042-761020 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย

ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 045-691167 http://
จำนวนการเข้าชม: 8,352,066 ครั้ง