มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

แหล่งการอ่าน

หมวดหมู่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระนวน

ถนนกระนวน-ท่าคันโท ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 043-251707 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำม่วง

ถนนโพน-คำม่วง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 043-879428,043-879471 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาวง

ถนนกระนวน-ท่าคันโท ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 043-859334 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกมลาไสย

ถนนราษฎรบริหาร ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 043-899506,043-831119 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์

หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 043-832248 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์

ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 043-812768 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี

262 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 034-631846 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี

ถ.ชูแสงโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-516451,034-512451,086-6699081 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะพะงัน

ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 077-341783,077-238376 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเคียนซา

หมู่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 077-387193 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคีรีรัฐนิคม

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 077-265249 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะสมุย

ถนนทวีราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง  อำเภอเกาะสมุย 84140 077-250241,077-420480,077-420825 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 074-795070 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง

ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 074-737276 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง 

118 หมู่ 2 ถนนโคกม่วง-บ้านเหนือ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 074-251709 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระแสสินธุ์

หมู่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270 074-399139 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนเนียง

หมู่ 2 ถนนศรีสว่าง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220 074-387223,074-386636 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะเปอร์

หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120 077-897153 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระบุรี

ถนนสุดสาคร ตำบล น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 077-891254 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกรงปีนัง 

ตำบลสะเอะ กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 95000 073-238126 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ถนนรพช.ลาแล ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95120 073-258088 http://
จำนวนการเข้าชม: 9,112,255 ครั้ง