มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

แหล่งการอ่าน

หมวดหมู่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอฟากท่า

อำเภอฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 055-489013 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทา

ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ลำพูน 51140 053-571097,053-976291 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่เมาะ

หมู่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ลำปาง 52160 054-330720 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก

อำเภอแม่พริก ลำปาง 52180 054-299339 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

อำเภอแม่ทะ ลำปาง 52150 054-331551 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน้อย

หมู่ 1 บ้านแม่ลาน้อย ถนนแหล่งพาณิชย์ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120 053-699247 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน 58000 053-618076 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง

หมู่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง พะเยา 56110 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจ

(ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า) หมู่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ พะเยา 56130 054-417290 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่จริม

หมู่ 4 ถนนน่าน-แม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม น่าน 55170 054-769071 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่เปิน

239 หมู่ 14 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน นครสวรรค์ 60150 056-887095 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่วงก์

559 หมู่ 9 บ้านแม่กระทู้ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ นครสวรรค์ 60150 056-238032 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ระมาด

206 หมู่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด ตาก 63140 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สอด

ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110 055-532811 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่วาง

อำเภอแม่วาง เชียงใหม่ 50360 053-489239 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน

อำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 50130 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่อาย

อำเภอแม่อาย เชียงใหม่ 50280 053-459256 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่แจ่ม

หมู่ 4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270 053-828256 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ริม

บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ริม ถนนโชตนา อำเภอโชตนา เชียงใหม่ 50180 053-297823 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่แตง

อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50150 053-471716 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สาย

ศบอ.แม่สาย ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สาย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 http://
จำนวนการเข้าชม: 8,698,577 ครั้ง