มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

แหล่งการอ่าน

หมวดหมู่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทองแสนขัน

อำเภอทองแสงขัน อุตรดิตถ์ 53230 055-418060 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโคก

อำเภอบ้านโคก อุตรดิตถ์ 53180 055-486121 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าปลา

อำเภอท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150 055-499110 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำปาด

อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์ 53110 055-481015 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

347 หมู่ 1 หมู่บ้านเหมืองนา ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150 055-659020 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้าง

ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน 51160 053-597092,053-597174 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านธิ

ถนนสันป่าฝ้าย-บ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ ลำพูน 51180 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโฮ่ง

ถนนลำพูน-ลี้ อำเภอป่าซาง ลำพูน 51130 053-550400 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาว

อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์ 67260 056-779121 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามพัน

อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 056-731390 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระกำ

193/5 ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ พิษณุโลก 65140 055-372000 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินมะปราง

ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก 65190 055-399449 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนครไทย

ถนนอุดรดำริห์ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย พิษณุโลก 65120 055-389005 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกระทุ่ม

ถนนสันติบรรเทิง-พิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110 055-296128 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงนาราม

กิ่งอำเภอบึงนาราม พิจิตร 66130 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับคล้อ

หมู่ 2 ถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ พิจิตร 66150 056-641410 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางมูลนาก

ถนนชูเชิดน่าน อำเภอบางมูลนาก พิจิตร 66120 056-631700 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่อเกลือ

หมู่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ น่าน 55220 054-778065 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหลวง

หมู่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง น่าน 55190 054-761118 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหมื่น

หมู่ 1 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น น่าน 55180 054-787124 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาน้อย

หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย น่าน 55150 054-789136,054-789125 http://
จำนวนการเข้าชม: 8,698,326 ครั้ง