มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

แหล่งการอ่าน

หมวดหมู่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตรอน

อำเภอตรอน อุตรดิตถ์ 53140 055-491331 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเถิน

หมู่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ลำปาง 52160 054-291583 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเด่นชัย

ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย แพร่ 54110 054-613869 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงเจริญ

กิ่งอำเภอดงเจริญ พิจิตร 66120 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะพานหิน

3 ถนนแดงทองดี อำเภอตะพานหิน พิจิตร 66110 056-621970 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากฟ้า

อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 056-241631 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน กม.420 อำเภอเมือง ตาก 63000 055-511088 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยเต่า

หมู่ 3 บ้านท่าเดื่อ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ 50260 053-833186 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด

หมู่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอเชิงดอย เชียงใหม่ 50220 053-495500 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหล่อ

อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวง

ศบอ.ดอยหลวง ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง เชียงราย http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาพระยา

ตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 27180 037-269126 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด

ตำบลบางพระ อำเภอเมือง  จังหวัดตราด 23000 039-511957 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาลสุม

ถนนสุขาภิบาล 12 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330 045-396098 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเดชอุดม

ถนนประชา ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชานี 34160 045-361251 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตระการพืชผล

ถนนประเทศธุรกิจ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 045-481155 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดง

ถนนดำไฮใหญ่-ท่าศิลา ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 045-308044 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเต่างอย

ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260 042-761020 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านซ้าย

ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 042-891094 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง

หมู่ที่ 3 ถนนเปรมพัฒนา ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 042-697056 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนตาล

ถนนเหมลา ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120 042-689410,042-689311 http://
จำนวนการเข้าชม: 8,898,873 ครั้ง