มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

แหล่งการอ่าน

หมวดหมู่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชนแดน

451 หมู่ 4 ถนนชมฐีรเวช ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน เพชรบูรณ์ 67150 056-761341 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชาติตระการ

ถนนศรีสงคราม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ พิษณุโลก 65170 055-381012 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน

หมู่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน พะเยา 56160 054-495124,054-495516 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ

158/4 หมู่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ พะเยา 56110 054-452017 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงกลาง

หมู่ 11 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง น่าน 55160 054-753251 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแสง

ถนนราษฎรใต้ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง นครสวรรค์ 60120 056-282497 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยปราการ

อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่ 50320 053-870657 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว

หมู่ 6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ 50170 053-455199 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 053-221159 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ

122 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ เชียงราย 57140 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย

ถนนสิงหไคล อำเภอเมือง เชียงราย 57000 053-711673 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี

ถนนวชิรปราการ  ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000 038-287152 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยวาน

กศน.อำเภอไชยวาน ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 042-267190,042-265490 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชานุมาน

ถนนสุวรรณประศาสน์ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210 045-466117 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโซ่พิสัย

ถนนปากคาด-พรเจริญ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย 43170 042-485214,080-7401366 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา

หมู่ 7 ถนนเซกา-บึงโขงหลง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 43150 042-489111,042-489460 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมพลบุรี

329 ถนนท่าตูม-ชุมพลบุรี ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 044-596211 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคาน

ถนนปากชม-เชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 042-821580 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงขวัญ 

ถนนร้อยเอ็ด-โพธิ์ชัย ตำบลพระธาตุ กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 043-509145 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ถนนบ้านโคกสูง ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 043-781094 http://
จำนวนการเข้าชม: 8,698,391 ครั้ง