มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

แหล่งการอ่าน

หมวดหมู่

vivi / ร้านกาแฟ

394/29 ซ.ไทยธนาคาร (ท่าเตียน) ถ.มหาราช พระนคร กทม. 0-2226-4672 081-9126048 http://www.healthcorners.com/2007/coffee_web/cafe_coffee2.htm เวลาทำการเปิดทุกวัน เวลา10.00-20.00 น.

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทองแสนขัน

อำเภอทองแสงขัน อุตรดิตถ์ 53230 055-418060 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าปลา

อำเภอท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150 055-499110 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตรอน

อำเภอตรอน อุตรดิตถ์ 53140 055-491331 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ 53000 055-411011 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

347 หมู่ 1 หมู่บ้านเหมืองนา ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150 055-659020 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้าง

ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน 51160 053-597092,053-597174 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง

อำเภอเวียงหนองล่อม ลำพูน 51120 053-505 007 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเถิน

หมู่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ลำปาง 52160 054-291583 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรี

หมู่ 13 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 056-791498 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับคล้อ

หมู่ 2 ถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ พิจิตร 66150 056-641410 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะพานหิน

3 ถนนแดงทองดี อำเภอตะพานหิน พิจิตร 66110 056-621970 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวังผา

หมู่ 4 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา น่าน 55140 054-755378,054-799172 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งช้าง

บริเวณหน้าวัดราษฎร์บำรุง หมู่ 2 130 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง น่าน 55130 054-795126 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงสา

หมู่ 6 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา น่าน 55110 054-781177,054-742220 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากฟ้า

อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 056-241631 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะโก

ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก นครสวรรค์ 60160 056-249427 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเจ้า

ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า ตาก 63000 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภออุ้มผาง

อำเภออุ้มผาง ตาก 63170 055-561013 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าสองยาง

อำเภอท่าสองยาง ตาก 63150 055-589056 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน กม.420 อำเภอเมือง ตาก 63000 055-511088 http://
จำนวนการเข้าชม: 8,698,345 ครั้ง